ITI - IPIA - ITCG - ITE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FERRACCIU-PES" CF: 91047350904

ITI - IPIA - ITCG - ITE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FERRACCIU-PES" CF: 91047350904

ITI - IPIA - ITCG - ITE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FERRACCIU-PES" CF: 91047350904

ITI - IPIA - ITCG - ITE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FERRACCIU-PES" CF: 91047350904

Home Docenti Elenco Docenti

Elenco docenti ITI 2009/2010

 

 

DOCENTE

MATERIA

ORE

CLASSI  ITI TEMPIO PAUSANIA

 

BELLA

Meccanica

6

3A

3

3B

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARBONI

TDP, Elettronica

18

3B

4

4B

5

5B

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAREDDU

Italiano

9

2B

5

1B

2

2B

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CECCHINI

Lab. TDP, Sistemi

18

3B

5

4B

6

5B

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIABATTI

Matematica

18

1A

5

2A

5

3A

4

3B

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUBEDDU

Lab. Disegno, Matem

18

1A

4

2A

5

1B

4

2B

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRELI

Sistemi - Elettronica

18

3B

8

4B

4

5B

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'ANGELO

TDP, Elettronica

18

3A

4

4A

5

5A

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRESI

Lab. Tele - Elettronica

9

5A

4

5B

2

4A

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIRESINI

Elettrotecnica

18

3A

6

4A

3

3B

6

4B

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDDA

Italiano e storia

9

1B

5

2A

2

3B

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENTINU

Scienze e Biologia

12

1A

3

2A

3

1B

3

2B

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LORIGA

Matematica

19

1B

5

2B

5

4B

3

5B

3

5A

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACIOCCO

Lab.TDP-Sistemi-Elettronica

18

3A

5

4A

6

5A

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANCONI B.

Ed. Fisica

18

1A

2

2A

2

3A

2

4A

2

5A

2

2B

2

3B

2

4B

2

5B

2

 

 

MANCONI S.

Ed. Fisica

2

1B

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARRIA

Lab. Sistemi e Elettronica

9

3A

2

3B

2

4B

3

5B

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASALA

Sostegno

18

2A

9

2B

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MU

Diritto

16

1A

2

2A

2

4A

2

5A

2

1B

2

2B

2

4B

2

5B

2

 

 

 

 

OGGIANO

Italiano, Storia, Geo

18

1A

10

2A

5

1B

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PES

italiano e storia

18

3B

3

3A

5

4A

5

5A

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIGA

Inglese

9

1A

3

3A

3

3B

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PINNA

Matematica

3

4A

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICCIU

Religlione

10

1A

1

2A

1

3A

1

4A

1

5A

1

1B

1

2B

1

3B

1

4B

1

5B

1

SANNA

Fisica

16

1A

4

2A

4

1B

4

2B

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECHI

Italiano e storia

10

4B

5

5B

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUSI

Chimica

12

1A

3

2A

3

1B

3

2B

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SULAS

Lab. Elettrotecnica

6

3A

3

3B

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SULAS

Lab: Fisica

8

1A

2

2A

2

1B

2

2B

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMPONI G.

Sistemi - Elettronica

18

3A

8

4A

4

5A

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMPONI M.A.

Inglese

19

2A

3

4A

3

5A

2

1B

3

2B

3

4B

3

5B

2

 

 

 

 

 

 

TORTOLA

Telecomunicazioni

18

4A

3

4B

3

5A

6

5B

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISICALE

Disegno

18

1A

3

2A

6

1B

3

2B

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGLIETTI

Elettronica

10

4A

5

4B

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETTORI

Lab. Chimica

8

1A

2

2A

2

1B

2

2B

2